Үйлдлийн системийн тухай ойлголт

2013-05-20,

Үйлдлийн систем гэдэг нь хэрэглэгч компьютер хоёрыг холбож, компьютерийн үйл ажиллагааг удирдаж, мэдээллийг боловсруулдаг суурь систем юм. Үйлдлийн систем нь санах ой руу ачаалагддаг бөгөөд компьютерийн хүчин чадлыг зохицуулж, хувиарлахаас гадна компьютерийн гарнаас өгөгдсөн командыг дэлгэц рүү илгээх, дискэн дээр файл болон директоруудыг хадгалах мөн дагалдах төхөөрөмжүүд болох принтер, хулгана, уян болон хатуу дискний ажиллагааг хянадаг.

Томоохон систем дээр үйлдлийн систем нь хэрэглэгчдэд нэг нь бусдын хийж буй үйлдэлд нөлөөлөхгүйгээр систем рүү зэрэг хандаж чадахуйц нөхцлийг олгож, ача...

Массив

2013-01-15,

Массив гэж юу вэ?

Одоог хүртэл бид дандаа энгийн өгөгдлүүдтэй ажиллаж ирсэн билээ. Энгийн өгөгдөл гэдэг нь нэр бүхий ганц өгөгдөл юм. Ө.х. нэг нэрэнд нэг л өгөгдөл харгалзана гэсэн үг.

Энгийн өгөгдөл нь өгөгдлийн үндсэн төрлүүдийн (char, unsigned char, short, unsigned short, int, unsigned int, long int, unsigned long, float, double, long double г.м.)  аль нэгт хамаарна.

Тэгвэл Си хэлэнд, энгийн өгөгдлүүдээр нийлмэл өгөгдлийг бүтээж болно. Нийлмэл өгөгдлүүд гэдэгт массив, бүтэц, нэгдэл, файл гэх мэтийг хамааруулдаг. Эдгээрээс массивыг авч үзье.

Массив (array) гэдэг нь нэгэн ижил төрлийн, олон тооны...

С1-С5-ын шалгалтын асуултууд.

2013-01-11,

1.      Програм гэж юу вэ?

2.      Програмчлал, програмчлалын хэл гэж юу вэ?

3.      Процедурт програмчлалын (Procedural programming) тухай.

4.      Модульт програмчлалын (Modular programming) тухай.

5.       Объект хандлагат програмчлалын (Object-Oriented Programming) тухай.

6.      Програмчлалын орчин буюу програмчлалын системын (programming system) тухай.

7.      Си хэлний товч түүх.

8.      Си хэлний цагаан толгой, тайлбар.

9.      Хувьсагч тогтмолууд.

10. Өгөгдөлийн төрөл.

11. Үйлдлийн тэмдэгтүүд, илэрхийлэл.

12. Хоосон оператор;.

13. Нийлмэл оператор {}.

14. Оператор илэрхийлэл a=a+b.

15. Нөхцөлт опер...

“Си” хэлний операторууд

2013-01-09,
 “Си” хэлний операторууд

“Си” хэлний үндсэн операторуудад дараахь операторууд орно.

1.      Хоосон оператор;.

2.      Нийлмэл оператор {}.

3.      Оператор илэрхийлэл a=a+b.

4.      Нөхцөлт оператор if().

5.      Алхамт ба параметртэй давталтын оператор for().

6.      Өмнөө нөхцөл шалгах оператор while().

7.      Төгсгөлдөө  нөхцөл шалгах оператор do while().

8.      Үржүүлэх оператор continue.

9.      Сонголтын оператор switch().

10.  Зогсоогч буюу таслагч оператор break.

11.  Удирдлага шилжүүлэгч оператор goto

12.  Дэд функцээс буцах оператор return.

 

1. Хоосон оператор

Би...

Си хэлний тухай ...

2013-01-08,
 5.5 СИ ПРОГРАММЫН БҮТЭЦ

    Си программын бүтцийг агуулгаар нь дараах 5 бүлэг хэсэгт хувааж үзнэ.

1.      Холболтын хэсэг

2.      Тогтмолуудыг зарлах хэсэг

3.      Хувьсагчийг зарлах хэсэг

4.      Функцүүдийг зарлах хэсэг

5.      Үндсэн функц

 

1.Холболтын хэсэг

    Программд стандарт функц процедур холбох шаардлага тулгардаг бөгөөд холболтыг #include түлхүүр үгийн тусламжтайгаар гүйцэтгэнэ. 

Бичигдэх хэлбэрт :    #include <Файлын нэр>  эсвэл

                                    #include “Файлын нэр”

 

Файлын нэр нь тухайн функцуудыг агуулах .h  өргөтгөлтэй файлын нэр  байна.  Эдгээр файлууд c: cinclude...

Си хэлний тухай

2013-01-07,
 СЭДЭВ 1.  ОРШИЛ

 1.1       Си хэлний ач холбогдол, ангилал

Си хэл нь анх үйлдлийн системд зориулагдан бүтээгдсэн хэл юм.  UNIX үйлдлийн системийг бүтээхдээ программчилалын хүчтэй орчинг бүрдүүлэхийг зорьсон хүмүүс энэ хэлийг боловсруулжээ.  UNIX үйлдлийн системийг дэлхий нийтээр өргөн хэрэглэх болсноор программчилалын Си хэлний хэрэглээ ч нэмэгдэх болжээ.  UNIX үйлдлийн системийн  90%  нь энэ хэл дээр бичигдсэн , тэр ч бүү хэл Си хэлний өөрийнх компилятор нь хүртэл энэ хэл дээр бичигджээ.

 Мөн UNIX үйлдлийн системийн бараг бүх үйлчилгээний программ хангамжууд, UNIX үйлдлийн систем дээр ажиллах ...

Програмчлалын хэлний тухай.

2013-01-03,

Програм, програмчлал, програмчлалын хэл гэж юу вэ?

Бодит ертөнцийн бодит компьютерууд мэдээллийг бидний өгсөн зааврын дагуу боловсруулдаг. Ийм заавруудын цогцыг компьютерын програм (computer programm) гэнэ. Програм зохиох процессыг програмчлал (computer programming) гэнэ. Програмчлал үйлдэхдээ ашигладаг логик “хэрэгсэл” бол програмчлалын хэл (programming language) юм. Програмчлал үйлдэхдээ ашигладаг физик “хэрэгсэл” бол компьютер юм.       

Програмчлалын мөн чанаруудыг дурдъя.

·         Програмчлал бол удирдан жолоодох процесс: (Програмистын юу хий гэж заасныг компьютер ёсчлон биелүүлнэ.)

·      ...

AutoCad video lesson

2013-01-03,

Инженерийн зураг зүйн AutoCAD програмын тухай үндсэн ойлголт

2013-01-03,

AutoCAD, MechCAD, MathCAD, MapCAD, ArchCAD, GeoCAD, ElectroCAD зэрэг CAD системийн програмууд байдаг бөгөөд эдгээр нь тодорхой мэргэжлийн салбаруудад ашиглагддаг. Үүнээс энэхүү хичээлийн хүрээнд AutoCAD програмыг судална.

AutoCAD програмын хувилбарууд нь инженерийн зураг төсөл боловсруулах ажилд хамгийн өргөн хэрэглэгдэж байгаа систем юм. Уг системийг ашиглан хавтгайн болон огторгуйн зураг төслийг боловсруулах, огторгуйд зурагдсан объектын бодит зургийг өндөр түвшинд дүрслэх, нэг зурсан зургаа масштаб, проекцийн хувьд олон хэлбэрээр харах, хэвлэж гаргах зэрэг боломжтой. Мөн өөрийн AutoLisp прог...