С1-С5-ын шалгалтын асуултууд.

2013-01-11,

1.      Програм гэж юу вэ?

2.      Програмчлал, програмчлалын хэл гэж юу вэ?

3.      Процедурт програмчлалын (Procedural programming) тухай.

4.      Модульт програмчлалын (Modular programming) тухай.

5.       Объект хандлагат програмчлалын (Object-Oriented Programming) тухай.

6.      Програмчлалын орчин буюу програмчлалын системын (programming system) тухай.

7.      Си хэлний товч түүх.

8.      Си хэлний цагаан толгой, тайлбар.

9.      Хувьсагч тогтмолууд.

10. Өгөгдөлийн төрөл.

11. Үйлдлийн тэмдэгтүүд, илэрхийлэл.

12. Хоосон оператор;.

13. Нийлмэл оператор {}.

14. Оператор илэрхийлэл a=a+b.

15. Нөхцөлт оператор if().

16. Алхамт ба параметртэй давталтын оператор for().

17. Өмнөө нөхцөл шалгах оператор while().

18. Төгсгөлдөө нөхцөл шалгах оператор do while().

19. Үржүүлэх оператор continue.

20. Сонголтын оператор switch().

21. Зогсоогч буюу таслагч оператор break.

22. Удирдлага шилжүүлэгч оператор goto

23. Дэд функцээс буцах оператор return.

24. Printf() функц.

25. Scanf() функц.

26. Getch() функц.

27. Getchar()функц.

28. Dev C++ програмын тухай.

 

 

 

 

Бодлогууд

1.       Бодит тоо x өгөгдөв. Зөвхөн үржих, нэмэх, хасах үйлдлүүдийг ашиглан:

2x4 – 3x3 + 4x2 – 5x + 6

илэрхийллийг бодох програм.

2.       Бүхэл тоо k-д гурван оронтой бүхэл тоо x-ийн цифрүүдийн нийлбэртэй тэнцүү утгыг олгох програм.

3.     Өгөгдсөн гурван оронтой бүхэл тоог хөрвүүлэхэд гарах тоог ол.

4.     Математикт, дурын бодит y>0 нь x

5.     Бүхэл хувьсагч c-ийн утгыг 1-ээр нэмэгдүүл. Бүхэл хувьсагч a-д c-г хоёр дахин ихэсгэсэн утгыг олго.

6.       Хоногийн n-р секунд явж байна. Хэдэн бүтэн цаг, бүтэн минут өнгөрсөн болохыг тогтоо.

7.      h өндөртэй, r радиустай цилиндрийн эзэлхүүн v-г тодорхойл.

8.   Хэрэглэгч зохиосон програмаа ажиллуулж, түүнтэйгээ харьцсаны дараа дэлгэцэн дээр дараах харилцан “яриа” хэвлэгдсэн байв. Үүний эх кодыг бич.

9.   Өгөгдсөн x, y бүхэл хувьсагчуудын утгыг хооронд нь сольж олгох програм.

10.  Өгсөн өнцгийг радианд шилжүүлэх програм.


Сэтгэгдэл бичих
Сэтгэгдлүүд:

хаанаас энэ бодлогын хариултыг авах бээ писдаааа
бичсэн Зочин цаг: 15:40, 2023-05-08 | Холбоос | |:-)
 
xaax